تاریخ انتشار: 11 فوریه 2017
مهاجرت به کانادا از طریق استانی - نورت وست

نورت وست

نوناووت Nunavut جدیدترین و بزرگترین قلمروی شمالی کاناداست. این قلمرو در سال ۱۹۹۹ از قلمرو شمال غربی جدا شد و امروزه به عنوان پنجمین نهاد ملی بزرگ دنیا شناخته می شود.
موقعیت جغرافیایی Location & Geography
نوناوت مساحتی معادل با ۱,۹۳۲,۲۵۵ کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است و متشکل از مجمع الجزایر قطبی و کل جزایر خلیج هاتسن, خلیج جیمز و یوگاندا است که قبلا متعلق به قلمرو شمال غرب بوده اند. این ایالت از جنوب با استان مانیتوبا, از غرب با قلمرو شمالی و از جنوب شرقی نیز با خلیج هاتسن, کبک و نیوفنلاند و لابرادور هم مرز است.

جوامع انسانی People
این ایالت جمعیتی معادل با ۳۲,۱۸۳ نفر را در خود جای داده است. مردمی که در این ایالت ساکن هستند به زبانهایی چون اینوکنیتوت, انگلیسی, فرانسوی و اینوناکتون سخن می گویند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.