مهاجرت به کبک

مهاجرت نیروی متخصص موقت در کبک

نیروی متخصص موقت در کبک

شما می بایست برای مهاجرت به عنوان نیروی متخصص موقت در کبک کانادا سه مرحله را دنبال کنید.

مرحله ی اول: باید کارفرمایی در کبک بیابید که بخواهد شما را به طور موقت استخدام نماید.

کارفرمایی که آماده ی استخدام شماست باید مراحل و تشریفاتی را با وزارت مهاجرت، تنوع و شمول و خدمات کانادا طی نماید.

مرحله ی دوم: در این مرحله شما می بایست مدرک پذیرش کبک (CAQ) را برای کار موقت کسب نمایید. برای این کار باید مدارک زیر را برای کارفرمای خود بفرستید.

  • درخواست مدرک پذیرش کبک (CAQ) کامل و امضا شده همراه با هزینه های مورد نیاز برای بررسی آنها توسط دولت کبک
  • مدارک مکملی که برای پیگیری درخواست CAQ شما مورد نیاز می باشد.

مرحله ی سوم: اگر پرونده ی شما که توسط کارفرمایتان به وزارت مهاجرت، تنوع و شمول و خدمات کانادا ارسال شده است، مورد پذیرش قرار گیرد آنگاه باید از دولت کانادا مجوز کار دریافت کنید.

در صورتی که پرونده شما رد شود می توانید درخواست بازبینی اداری دهید.

در صورت لزوم باید خودتان و خانواده تان مدارک سلامتی و عدم سوء پیشینه دریافت نمایید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.