سرمایه گذاران در کبک

سرمایه گذار در کبک شامل افرادی است که حداقل میزان سرمایه های منقول و غیر منقولشان برابر یا بالاتر از یک میلیون و ششصد هزار دلار کانادا (1,600,000) باشد.

این سرمایه میتواند به نام هر یک از زوجین باشد ولی سرمایه هایی که به نام فرزندان است قابل استفاده برای این روش نمی باشد. سرمایه گذار باید بتواند ثابت کند که سرمایه ی خود را از طریق قانونی به دست آورده.

برای اطلاعات بیشتر به پست های زیرین توجه فرمائید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

مهاجرت به کبک