موکلین محترم٬ هموطنان عزیز

سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی در راستای خدمات صادقانه به همه ی هموطنان عزیز که قصد مهاجرت دارند٬ همه ی توان خود را بکار گرفته که اطلاعات مورد نیاز مهاجرین بدون هیچگونه هزینه ی اضافی٬ ( مانند خرید CD یا جمع آوری    ( Pointبه صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد.امیدکه صداقت گفتار ما در عمل به شما ثابت گردد بنابراین از مطالب بسیار مهم و ضروری سایت ما و از خدمات رایگان این سازمان نهایت بهره را ببرید.

در این جا برای شما دوستان که قصد مهاجرت به کانادا را دارید مطالب مفیدی را در دو دسته قبل از ورود و بعد از ورود قرار داده ایم و همه ی مواردی که ممکن است بعد از ورود با آن برخورد کنید را توضیح داده ایم.

تاریخچه پول

تاریخچه پولفیلسوف یونانی , ارسطو ( ۳۸۴-۳۲۲BC ) در کتاب "سیا…

سیستم آموزشی کبک

لطفا مقاله قبل را اینجا بخوانیدسیستم آموزشی کبک دربرگیرنده یک برنام…

مسکن

پس از مهاجرت به کانادا اولین کاری که باید انجام دهید اقدام بر…

رزومه نویسی

رزومه نویسی همواره یکی از دغدغه هایی بوده است که مهاجران …

تجربیات مهاجران

سازمان مهاحرتي حوري سليماني در نظر دارد تجربه هاي مهاجران را به…

معضلات کانادا

خرید خانه در کانادا و افزایش قیمت مسکن یکی از معضلات مهاجرین…

کارت بهداشت

کارت بهداشت Health Card  چیست ؟کارت بهداشت که توسط دولت استانی یا دو…

مراکز خرید

مراکز خرید واینکه چگونه خرید خود را انجام دهیم ؟در انتاریو ه…

کارت ملی‌

 ۱-می‌خواهم در کانادا مشغول به کار شوم و متوجه شده‌ام ک…

سیستم آموزشی کبک

لطفا مقاله قبل را اینجا بخوانیدسیستم آموزشی کبک دربرگیرنده یک برنام…

پرسش و پاسخ

 ۱-می‌خواهم در کانادا مشغول به کار شوم و متوجه شده‌ام ک…