جزیره پرنس ادوارد Prince Edward Island جزیره ای است که در خلیج سنت لارنس کانادا واقع شده است. این استان نخست بار در سال ۱۵۳۴ توسط ژاک کارتیه کشف شد و در سال ۱۸۷۳ نیز به کانادا پیوست. حزب حاکمیت در این جزیره بدست حزب لیبرال است. پرنس ادوارد با توجه به وضعیت آب و هوای معتدلی که دارد بسیار معروف است.

موقعیت جغرافیایی Location & Geography

همانطور که گفته شد این جزیره در خلیج سنت لارنس واقع شده است و با داشتن مساحتی معادل با ۵۶۸۳ کیلومتر مربع, کوچکترین استان کانادا محسوب می شود. در شرق این ایالت استان نواسکوشیا و در غرب و جنوب غربی آن نیز استان نیوبرانزویک قرار گرفته اند.

اقتصاد Economy

 اقتصاد این ایالت بر پایه ماهیگیری, کشاورزی و سایر صنایع بنا شده است. کشاورزی عمده این صنایع را در برمی گیرد و سیب زمینی مهمترین محصول این صنعت می باشد. پس از کشاورزی نیز, می توان صنعت گردشگری را دومین صنعت این ایالت به حساب آورد. صنایع غذایی نیز بیشترین نقش را در عرصه فعالیت های تولیدی به خود اختصاص داده اند.

فرم ارزیابی