تاریخ انتشار: 15 فوریه 2016

اخرین اخبار کبک

طبق اخرین اخبار در جریان ثبت نام برای دریافت اقامت کانادا تحت برنامه QUEBEC SKILL WORKER؛
سایت کبک کانادا در مرحله تکمیل مدارک ، روز ۱۵ فوریه راس ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تورنتو بسته و برای مرحله SUBMIT ، در روز ۱۶ فوریه ساعت ۸:۳۰ به وقت تورنتو باز خواهد شد.
تمام همکاران ما در دفتر مهاجرتی خانم حوری سلیمانی در تورنتو و اصفهان مدارک متقاضیان محترم را تکمیل و برای ماراتون صبح روز ۱۶ فوریه آماده اند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.